Privacybeleid en informatie volgens artikel 13 GDPR

Algemeen

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze diensten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy als gebruiker van onze internetaanwezigheid en houden ons bij het verzamelen en gebruik strikt aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. Dit geldt in het bijzonder voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon/entiteit

Wöhler Technik GmbH
Wöhler-Platz 1
33181 Bad Wünnenberg
Duitsland
Telefoon: +49 2953 73-100
Fax: +49 2953 7396-100
E-mail: [email protected]

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De heer Oliver Baldner
Telefoon: +49 5251 6889480
E-mail: [email protected] / [email protected]

 

Doeleinden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens evenals de rechtsgrondslag voor de verwerking:

Doeleinden van de verwerking

Wettelijke basis

Uitvoering van serviceopdrachten via ons "serviceopdracht"-formulierArt. 6, lid 1, letter f (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Uitvoering van bestellingen via het bestelprocesArt. 6, lid 1, letter f (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Contact van bezoekers van de website met de verantwoordelijke persoon/entiteit via ons online contactformulierArt. 6, lid 1, letter b GDPR (vereist voor het nemen van precontractuele maatregelen)
Opvragen van actuele informatie (bijv. adviseur) via formulierenArt. 6, lid 1, letter b GDPR (vereist voor het nemen van precontractuele maatregelen)
Uploaden en verzenden van sollicitatiedocumentenArt. 88 GDPR in combinatie met § 26, lid 1 BDSG [Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens] (totstandkoming van een dienstverband)
Uploaden van bestanden

De rechtsgrondslag is afhankelijk van het type geüploade gegevens. Mogelijke rechtsgrondslagen zijn:
Art. 6, Sect. 1, lit. b GDPR (vereist voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen)
Art. 88 GDPR in combinatie met § 26, Sect. 1 BDSG [Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens] (totstandkoming van een dienstverband).

Evaluaties van het gebruiksgedrag met Google analyticsArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Verwerking van technische informatie voor het verlenen van de dienst en het optimaliseren van de weergave van de door de bezoekers opgeroepen informatie op de respectieve terminal van de internetaanwezigheidArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Integratie van externe Google-lettertypenArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Gebruik van kaarten van de "Google Maps" serviceArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Integratie van video's van het platform "YouTubeArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Integratie van video's van het platform "VimeoArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Uitvoering van externe codes van het JavaScript-raamwerk "jQueryArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Controle van de website en ontwerp op maat van de processen tijdens het gebruik van cookiesArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke persoon/entiteit conform Art. 6, lit. f GDPR, zijn de gerechtvaardigde belangen gebaseerd op een permanente analyse en verbetering van de internetaanwezigheid en de optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid. Als er technieken worden gebruikt voor het meten van het bereik, wordt u hierover apart geïnformeerd in deze privacyverklaring en krijgt u de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Ons gerechtvaardigd belang in het meten van het bereik dient voor een analyse, optimalisatie en efficiënte werking van onze website.

Te verwerken categorieën van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website worden om organisatorische en technische redenen de volgende gegevens verwerkt:

  • IP-adressen van de gebruikers;
  • naam van de opgeroepen pagina's
  • datum en tijd van toegang
  • naam van de gebruikte browser
  • naam van het besturingssysteem;
  • naam van de zoekmachine of de externe links; en
  • naam van de gedownloade bestanden.

Als u ons gegevens verstrekt via onze online formulieren, worden de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt voor het betreffende doel.
Als u geen bezwaar maakt tegen de tracking door Google Analytics en het gebruik van cookies, zullen we het gebruik van onze website evalueren. Dit omvat:

  • opgeroepen pagina's;
  • bouncepercentage; en
  • verblijftijd op de betreffende pagina.

We kennen de identiteit van de gebruikers niet en nemen geen maatregelen om anderszins relevante informatie te verkrijgen. We evalueren deze technische gegevens anoniem en alleen voor statistische doeleinden om onze aanwezigheid op het internet verder te optimaliseren en het internetaanbod aantrekkelijker te maken. Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de persoonlijke informatie opgeslagen in beveiligde systemen. Zo zijn uw persoonlijke gegevens en uw privacy te allen tijde beschermd.

 

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan derden op basis van uw toestemming of een wettelijke toestemming. De persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan overheidsinstellingen en autoriteiten die het recht hebben om informatie te ontvangen in het kader van de relevante wetgeving of als we daartoe verplicht zijn door een rechterlijke uitspraak. Onze medewerkers zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming na te leven. Voor de technische levering van de geleverde diensten hebben we bevoegde bedrijven in de arm genomen die uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken. Dit zijn:

Contractant

Verleende dienst

Leonex Internet GmbH
Technologiepark 6
D-33100 Paderborn

Hosting van de internetaanwezigheid

Comtrance GmbH
In der Steele 35
D-40599 Düsseldorf

Lease en exploitatie van virtuele servers in het kader van de verwerking Opdrachten in de zin van art. 28 GDPR

Google Ierland Ltd.

Webtracking met Google
DHL International GmbHVoorbereiding van het verzendlabel
PaypalBetalingsservice
KlarnaBetalingsdienstaanbieder

In bepaalde gevallen werken wij samen met andere handelspartners, in overeenstemming met § 84 van het Nederlandse Wetboek van Koophandel (HGB), die voor ons kiezen als derde partij of transacties uitvoeren in onze naam. In deze gevallen ontvangen wij van deze handelspartners gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst en geven wij gegevens aan hen door.

Inschrijving op de nieuwsbrief

Als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en de vrijwillige informatie over uw persoon om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. Het opgeven van uw e-mailadres is voldoende om onze nieuwsbrief te ontvangen.
Aan het einde van elke nieuwsbrief staat een link waarmee u op elk gewenst moment de gegevens van uw abonnement kunt wijzigen of de nieuwsbrief kunt opzeggen. Ook kan het abonnement worden beëindigd door een overeenkomstige kennisgeving aan ons via de contactgegevens vermeld in het impressum.

Gebruik van cookies

Verkeersanalyse door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De IP-anonimisering is geactiveerd voor de website. Hiervoor wordt uw IP-adres ingekort en zonder het laatste octet opgeslagen. Hierdoor kennen we echter wel het netwerk van de aanbieder, maar niet de computer. Uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze website in opdracht van de provider gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om diensten in verband met onze website en het gebruik van de website voor de exploitant van deze website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser gescande IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een relevante instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet meer alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browserplug-in te laden en te installeren die beschikbaar is op: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Gebruik van externe diensten

Onze website maakt gebruik van inhoud van derden. Dit kunnen video's, lettertypen of scripts zijn. De respectievelijke doeleinden en de rechtsgrondslag waarop we deze inhoud gebruiken, worden in detail uitgelegd in het gedeelte "Doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt en de rechtsgrondslag voor de verwerking". Voor de presentatie van de inhoud van de gebruikte aanbiedingen van derden is het om technische redenen nodig dat uw IP-adres aan de betreffende aanbieder wordt doorgegeven. Wij hebben geen invloed op het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden. Wij geven u echter een overzicht van alle diensten die door derden op deze website worden gebruikt. Indien aanwezig, geven wij u de betreffende link naar de privacyverklaring van de derde partij, zodat u daar informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt opvragen en u kunt informeren over een bestaande mogelijkheid om bezwaar te maken, indien van toepassing.

Externe dienst

Privacyverklaring

Mogelijkheid tot bezwaar

Externe lettertypen van Google, Inc, www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De integratie van de Google-lettertypen wordt uitgevoerd door een serveroproep bij Google (normaal gesproken in de VS).

www.google.com/policies/privacy/

www.google.com/settings/ads/

reCAPTCHA van Google, Inc., www.google.com/recaptcha/intro/v3.html om te onderscheiden of formulierinvoer afkomstig is van een natuurlijk persoon of dat er sprake is van misbruik door mechanische en geautomatiseerde verwerking.www.google.com/policies/privacy/www.google.com/settings/ads/
Kaarten van de dienst "Google Maps" van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

www.google.com/policies/privacy/

www.google.com/settings/ads/

Video's van de dienst "YouTube" van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

www.google.com/policies/privacy/

www.google.com/settings/ads/

Video's van het platform "Vimeo" van de externe provider Vimeo, Inc.m 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

vimeo.com/privacy

-

Externe code "Cookie Consent plugin by Silktide" silktide.com/cookieconsent

 

 

Koppelingen naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Het is voor ons niet van belang of de beheerders van deze websites zich aan de regels voor gegevensbescherming houden. Ondanks een zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de externe links. Voor de inhoud van de gelinkte sites/pagina's zijn uitsluitend de beheerders ervan verantwoordelijk.

Uw veiligheid

Wij beschermen uw gegevens door technische en organisatorische maatregelen tegen illegale toegang, verlies, manipulatie of vernietiging. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan de technologische vooruitgang. De volledige communicatie tussen uw terminal en onze servers is uitsluitend versleuteld. Dit geldt voor het downloaden van documenten of informatie die wij u aanbieden via onze internetaanwezigheid en voor informatie die u ons verstrekt via het contactformulier of de applicatie.

Tijd van opslag

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden automatisch verwijderd als de doeleinden van de verwerking niet langer van toepassing zijn. De volgende opslagtermijnen zijn van toepassing:

Categorie van de opgeslagen gegevens

Termijn voor verwijdering

Technische gegevens en registraties ter beveiliging van de werking van de website

6 maanden

Gegevens van web trackingBij webtracking wordt uw IP-adres al geanonimiseerd door het laatste octet te verwijderen. Daarom vindt er geen verdere verwerking van persoonlijke gegevens plaats tijdens de analyse.
Inhoud die door u is verzonden via het contact- of sollicitatieformulier.De opslagtermijnen van deze inhoud zijn afhankelijk van het type verzonden informatie en de wettelijk geldende opslagtermijnen. Als een ontvangen sollicitatie niet leidt tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst, worden de gegevens automatisch 6 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Als u de verwijdering op een eerder tijdstip aanvraagt in het kader van uw rechten als betrokkene, worden de gegevens op uw verzoek onmiddellijk verwijderd.

Rechten van betrokkenen

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens. Overeenkomstig art. 16 tot 20 GDPR hebt u bovendien recht op correctie van onjuiste gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Recht om de toestemming in te trekken

U kunt een verleende toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking is onmiddellijk van kracht voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van een toestemming tot het moment van intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de GDPR, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verstrekken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw identiteit, waaronder specificaties zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Voor het gebruik van dit internetaanbod is het niet nodig om je persoonlijke gegevens te verstrekken. In bepaalde gevallen hebben we echter uw naam en adres en andere informatie nodig om de gewenste diensten te kunnen leveren.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van ons contactformulier, het toesturen van informatie of het beantwoorden van individuele vragen of voor het gebruik van onze formulieren. Waar nodig zullen we u hierover informeren. Daarnaast bewaren en verwerken we alleen gegevens die u vrijwillig of automatisch verstrekt. Als u gebruik maakt van onze adviesdiensten, verzamelen we normaal gesproken alleen die gegevens die nodig zijn voor het leveren van de diensten. Voor zover we u om meer gegevens vragen, gaat het om vrijwillige informatie. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de aangegeven en toegelichte doeleinden.

Wijziging van de gegevensbeschermingsregels

Wij behouden ons het recht voor om de beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te allen tijde te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit noodzakelijk is vanwege de technische vooruitgang. In deze gevallen zullen wij, indien nodig, ook deze informatie over gegevensbescherming aanpassen. Houd u daarom aan de huidige versie van het privacybeleid.

Vragen, suggesties, klachten

Als u nog vragen hebt over de informatie over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via de hierboven vermelde contactgegevens.